Derde-betalersregeling

Uw verzorging aan huis meteen vergoed

Het grote voordeel van de derde-betalersregeling is dat u zelf niks hoeft te betalen wanneer ik u kom verzorgen. Ik regel de financiële kant namelijk rechtstreeks met uw ziekenfonds.

Thuisverplegin Audrey derdebetalersregeling

Daarom vraag ik u om steeds een doktersvoorschrift (met vermelding van de geplande zorgen en de verzorgingsperiode), twee klevers van uw ziekenfonds en uw identiteitskaart klaar te leggen ter voorbereiding op mijn bezoek.

Maandelijks geef ik alle documenten door aan uw ziekenfonds, dat mij betaalt voor mijn geleverde prestaties. Ik zal u dan ook elke maand een digitaal bewijsstuk van de gefactureerde verzorging afleveren.

Uw privacy voorop

Sinds 1 oktober 2017 ben ik verplicht om bij elk bezoek uw identiteitskaart in te lezen. In het kader van de Europese privacywetgeving (25/05/18) vraag ik u daarnaast om drie formulieren te ondertekenen waarin u mij de toestemming geeft om uw gegevens te verwerken.

Die gegevens heb ik nodig om mijn gepresteerde zorgverlening aan het ziekenfonds te factureren en om uw patiëntendossier op te stellen. Spreek me gerust aan als u bijkomende inlichtingen wenst.

Thuisverpleging Audrey Privacy

Vragen over betalingen?

 Aarzel dan niet om mij te contacteren voor meer informatie.